Vicenç Fernández

Responsable Secot

Makkao va començar fa més de dos anys la relació amb Secotbcn, després de ser escollida entre set opcions localitzades per cercador. No en teníem cap coneixement previ. En la nostra elecció hi va influir els seu portfolio, els seus dissenys i, com és natural també el preu. Des del primer moment hi ha haver sintonia. Captaven molt ràpidament les nostres necessitats i plantejaven solucions adients. El resultat, les webs que volíem.

1
2015-07-22T07:33:11+00:00